Indledende analyser

​Ved projektets start udarbejdes en kommune-situationsanalyse og lokalsamfundsanalyse for at skabe et kvalificeret grundlag for prioritering og udvikling af interventioner. Herunder analyseres bl.a. kommunens politikker, sociale og fysiske strukturer, borgernes sociodemografi, sundhedsadfærd, trivsel og brug af sundhedsydelser samt prævalensen af kronisk sygdom hos kommunens borgere generelt og i udvalgte lokalområder. Denne analyse gennemføres i tæt samarbejde med kommunens embedsværk og politikere. I lokalsamfundene analyseres bl.a. forekomsten og typen af netværk og organisationer, borgernes socioøkonomiske og kulturelle karakteristika samt behovet for udvikling af lokalsamfundet.  Dette gøres bl.a. gennem involvering af de lokale borgere og centrale aktører i lokalsamfundene.

Redaktør