Styrke hele livet

​Dette forskningsprojekt er et projekt støttet af Helsefonden og gennemført i Albertslund Kommune.  Det tidligere Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) har været involveret i projektet fra start, men ansvaret for gennemførslen har ligget i Albertslund kommune.

 

Formålet med projektet var at opspore ældre i risiko for funktionsevnetab samt lav trivsel og livskvalitet, og tilbyde disse en målrettede indsats med henblik på at udsætte eller forhindre behov for ydelser i sundhedsvæsenet og socialsektoren. Målet med dette projekt er at opretholde og skabe rammerne for en god og meningsfuld alderdom med så megen livskvalitet som muligt samt at sikre alle en plads i fællesskabet. Dette projekt afprøvede en ny metode ved at målrette de forebyggende tilbud til en selekteret gruppe borgere, som er i højeste risiko for en besværet alderdom og at tilbyde disse borgere udredning og en individuelt tilpasset multifaktoriel indsats.

I 2017 evaluerede Sektion for Sundhedsfremme for Forebyggelse effekten af interventionen og udarbejdede en rapport på baggrund af dette.

Redaktør