Kommunal medfinansiering

​I 2016 udarbejdede medarbejdere fra sektionen rapporten "Betydende faktorer for kommunal medfinansiering". Rapporten havde til formål at øge gennemsigtigheden i den kommunale medfinansiering og viser, hvordan socioøkonomiske faktorer, antal kroniske sygdomme og antal kontakter i primærsektoren påvirker sandsynligheden for at have en udgift til kommunal medfinansiering og selve størrelsen af den kommunale medfinansiering.

I forlængelse heraf blev der i 2017 arbejdet på en rapport med formålet at øge gennemsigtigheden i udviklingen i den kommunale medfinansiering fra 2013 til 2015 ved at tydeliggøre, hvilke faktorer der påvirker udviklingen i den kommunale medfinansiering og dermed give kommunerne et arbejdsredskab, hvormed kommunerne kan opnå større indsigt i udviklingen i den kommunale medfinansiering.

Projektet er foranlediget af Udviklingsgruppen for Data om Økonomi og Aktivitet (samarbejde mellem Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen) og færdiggøres i 2018.

Redaktør