Evaluerings- og analysemodellen

​Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse har siden primo 2014, i samarbejde med Enheden for Tværsektoriel Udvikling, Center for Sundhed, arbejdet med monitorering og evaluering af forløbsprogrammer gennem Evaluerings- og Analysemodellen.

I 2017 blev der ansat to nye medarbejdere på projektet. Medarbejderne har bl.a. arbejdet på en rapport, der giver det første samlede overblik over gennemførte evalueringer af forløbsprogrammer i Region Hovedstaden og er en del af Sundhedsaftalens indsats 21 om at fastlægge indikatorer til at følge implementeringsgraden og kvaliteten af forløbsprogrammerne. I rapporten fokuseres på, hvordan forløbsprogrammerne har fungeret for borgerne og de sundhedsprofessionelle.

Redaktør