Aktiv Patientstøtte

Dette projekt er finansieret af Finansministeriet. Projektet implementeres nationalt fra juni 2017. Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse er primært involveret i forskningsdelen af projektet og har fået ansvar for gennemførsel af et RCT-studie, evalueringen samt samling af en forskningsdatabase.

Aktiv Patientstøtte er en midlertidig og individuel støtte, der leveres af specialtrænede sygeplejersker. Formålet med forsøget er at styrke patienternes egenomsorg og livskvalitet, samt undgå unødvendige og belastende indlæggelser.

Det samlede formål med forskningsdelen er følgende:

  1. At understøtte implementering med henblik på at sikre udvikling af en ensartet intervention og  hermed optimale forhold for gennemførsel af effektmålingen
  2. At undersøge effekten af Aktiv Patientstøtte målt på udvalgte outcomes
  3. At belyse centrale årsags‐ og virkningsforhold i relation til Aktiv Patientstøtte

 

Forskningen skal undersøge, hvorvidt Aktiv patientstøtte har den ønskede effekt, og hvor stor en eventuel effekt er. Samtidig skal forskningen give indsigt i og forståelse for mekanismerne bag en eventuel effekt af indsatsen. Forskningen bidrager dermed med viden, der kan anvendes til at optimere indsatsen inden den implementeres og overgår til drift.

RCT-studiet igangsættes i foråret 2018. Der skal inkluderes i alt 4400 patienter fordelt på de fem regioner.

Redaktør