Økonomisk belønning af røgfrihed

​som middel til rekruttering af rygere med lav socioøkonomisk status til kommunle rygestoptilbud

TrygFonden bevilligede i 2017 midler til at undersøge effekten af økonomisk belønning af røgfrihed som middel til rekruttering af rygere med lav socioøkonomisk status til kommunale rygestoptilbud. I 2017 blev interventionen forberedt og skal igangsættes i 2018.

Projektets formål er at undersøge, om oplysningskampagner eller økonomisk belønning af rygere er mest effektivt til at rekruttere til kommunale rygestophold samt til at opnå længerevarende røgfrihed hos rygere med lav socioøkonomisk status. Projektet er en lodtrækningsundersøgelse, hvor tre interventions-kommuner får 100.000 kr. hver til at afprøve effekten af, at rygere med lav socioøkonomisk status får en økonomisk belønning for at holde sig røgfri. Samtidig modtager tre kontrolkommuner det samme beløb, 100.000 kr. hver, til rekruttering til kommunale rygestophold ved hjælp af oplysningskampagnen/ annoncering målrettet rygere med lav socioøkonomisk status. Vi måler både på antal rygere, der rekrutteres til kommunale rygestophold, og på rygestoprater efter op til 1 år. 

Redaktør