Rigere uden røg

​Rekruttering af rygere med lav socioøkonomisk status til kommunale rygestoptilbud

TrygFonden bevilligede i 2017 midler til at undersøge effekten af økonomisk belønning af røgfrihed som middel til rekruttering af rygere med lav socioøkonomisk status til kommunale rygestoptilbud. Interventionen forløber i hele 2018.

Projektets formål er at undersøge, om oplysningskampagner vs. økonomisk belønning af rygere er mest effektivt til at rekruttere til kommunale rygestophold samt til at opnå længerevarende røgfrihed hos rygere med lav socioøkonomisk status. Projektet er en lodtrækningsundersøgelse, hvor seks interventions-kommuner får 100.000 kr. hver til deres intervention; tre ’belønningskommuner’ (Frederiksberg, Halsnæs og Helsingør kommuner) vil afprøve effekten af, at rygere med lav socioøkonomisk status får en økonomisk belønning for at holde sig røgfri. Samtidig vil tre ’kampagnekommuner’ (Rødovre, Gladsaxe og Odense kommuner) afprøve effekten af oplysningskampagner målrettet rygere med lav socioøkonomisk status. Vi måler både på antal rygere, der rekrutteres til kommunale rygestophold, og på rygestoprater efter op til et år. Der sammenlignes med seks rene kontrolkommuner.


Projektet ledes af Charlotta Holm Pisinger, professor i Tobaksforebyggelse.

Ved spørgsmål henvendelse rettes til projektkoordinator Cecilie Goltermann Funder på telefon: 3816 3023.

Redaktør