Sektion for Statistik

Om Sektion for Statistik

...

Ansatte i Sektion for Statistik:


Janne Petersen - Sektionschef

Anne Helms Andreasen - Statistiker

Ditte Sæbye - Statistiker

Rikke Kart Jacobsen - Statistiker

Redaktør