Sektion for Data

Om Sektion for Data:

Sektion for Data rummer en større del af forskningscenterets ekspertise inden for datamanagement . Medarbejderne er ikke fast knyttet til et enkelt projekt, men arbejder i kortere eller længere tid på projekter der har behov for ekspertbistand. Medarbejderne giver sparring og vejledning til kollegerne, og internt i sektionen deles og udvikles viden og metoder.

Sektion for Data har ansvaret for forskningscentrets samling af data fra befolkningsundersøgelser.

Sektionens kompetencer er særligt gode inden for datasikkerhed, datakvalitet, sundhedsregistre, projektledelse ifm. datatunge projekter, opsætning af internetbaserede spørgeskemaer samt SAS- og STATA-programmering . Desuden har sektionen egen udvikling af bl.a. booking- og registreringssystemer til vores befolkningsundersøgelser.

Ansatte i Sektion for Data:

Carsten Thye Agger - Sektionschef

Anja Lykke Madsen - Datamanager

Gert Mehl Virenfeldt - Datamanager

Redaktør