Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi

Forskningsfelt:

Vores forskningsprojekter kan som oftest passes ind under en eller flere af følgende tre overskrifter:  

 1. Sygdomme, som er hyppige og underdiagnosticerede, eller hvis årsager vi ikke kender:
  Befolkningsundersøgelserne har traditionelt set haft fokus på de store livsstilssygdomme som hjertekarsygdom og diabetes, men vi har i sektionen også beskæftiget os indgående med astma og allergi - og de potentielle årsager til den stigende forekomst af disse sygdomme. Ligeledes har vi arbejdet med cøliaki (glutenintolerance) og medvirket til at påvise, at denne sygdom er langt hyppigere forekommende i den danske befolkning end det fremgår af de nationale sygdomsregistre. I de senere år har vi også i gruppen arbejdet indgående med udvikling og behandling af depression samt forskellige faktorer med betydning for den kognitive funktion.
  Sidst men ikke mindst er en væsentlig del af forskningsaktiviteterne i sektionen aktuelt centreret omkring funktionelle lidelser. De funktionelle lidelser er en kompleks sygdomsgruppe, som er utilstrækkeligt karakteriseret og hvis årsager i vid udstrækning er ukendte. Vi har gennemført verdens største befolkningsbaserede kohorteundersøgelse med fokus på funktionelle lidelser, og dataanalyserne er i fuld gang, ligesom en genundersøgelse af kohorten blev opstartet i foråret 2018.


 2. Monitorering af sygdomme og risikofaktorer:
  Data fra befolkningsundersøgelserne er et fremragende redskab til at følge forekomsten af sygdom i befolkningen og ikke mindst udviklingen i udbredelsen af forskellige risikofaktorer. Særligt det at monitorere risikofaktorer kræver som oftest adgang til "våde data" i form af niveauer af forskellige biomarkører målt i blod- og/eller urinprøver. I Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi har vi i særlig grad interesseret os for mikronæringsstoffer i form af eksempelvis jod, vitamin D og salt – det gælder både i form af monitorering af danskernes indtag/status af disse nærringstoffer og deres betydning for udvikling af forskellige sygdomme. Vi har været aktive i debatten om danskernes D-vitamin-indtag og de potentielle konsekvenser af et lavt indtag, ligesom vi er dybt involverede i monitoreringen af det danske jod-berigelsesprogram (DanThyr) og ligeledes indgår i nogle store internationale samarbejder vedrørende jod og dets betydning for udviklingen af stofskiftesygdomme.  


 3. Biomarkører og genetiske markører:
  I Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi er vi meget interesserede i nye biomarkører, der eksempelvis kan anvendes til vurdering af sygdomsrisiko eller –sværhedsgrad. Eksempelvis arbejder vi med en ny biomarkør for vitamin K, ligesom vi har arbejdet indgående med biomarkører til mulig diagnosticering af cøliaki. Vi indgår også i en række samarbejder, hvor vores befolkningsbaserede data udnyttes til bestemmelse af normalområder for biomarkører, der anvendes i klinikken. Også genetiske markører er en væsentlig parameter i en stor del af sektionens forskning. De genetiske markører anvendes ofte til Mendelsk randomisering, som er en særlig metode, hvor viden om forskellige genvarianter udnyttes til at analysere risiko for sygdomsudvikling. Vi arbejder med de genetiske markører – både isoleret på egne data og som partner i store internationale samarbejder, ligesom vi også i et projekt har fået adgang til store mængder data fra UK Biobank.


Medarbejdere:

Betina Heinsbæk Thuesen - Sektionschef

Anne-Mette Bergmann - Projektsekretær

Birgitte Hollegaard Hartsteen - Postdoc

Camilla Kim Budtz - Studentermedhjælper

Caroline Raun Hansen - Ph.d.-studerende

Else Marie Olsen - Postdoc

Frederikke Hørdam Gronemann - Ph.d. studerende

Gunhild Tidemann Christensen - Postdoc

Henriette Lavin - Projektsygeplejerske

Ida Foss Engelsted - Projektsygeplejerske

Ida Kim Wium-Andersen - Ph.d.-studerende

Katja Biering Leth-Møller - Ph.d. studerende

Line Lund Kårhus - Ph.d.-studerende

Line Tang Møllehave - Ph.d.-studerende

Lule Gitte Hellemose Hemmningsen - Projektsygeplejerske

Maria Shaw Birch - Studentermedhjælper

Marie Holm Eliasen - Postdoc

Marie Kim Wium-Andersen - Postdoc

Mathilde Sandfeld Jessen - Projektsygeplerske

Merete Osler - Professor

Munazza Firdous Akram - Medicinstuderende

Pernille Hesselholt Geer - Projektmedarbejder

Tea Skaaby - Seniorforsker

Terese Høi Jørgensen - Postdoc

Thomas Meinertz Dantoft - Projektleder

Tina Martinussen Rasmussen - Projektsygeplejerske

Torben Jørgensen - Professor

Torkil Jespersen - Medicinstuderende


Samarbejdspartnere:

Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi har et tæt samarbejde med en række universiteter både i Danmark og internationalt: Københavns Universitet, Århus Universitet, Aalborg Universitet, DTU, University of Greifswald, University of Bristol og Umeå University. Desuden samarbejder vi med en række kliniske afdelinger på hospitaler i Region Hovedstaden, the Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) samt i specifikke projekter med virksomheder som ALK-Abelló og Phadia ApS.

Redaktør