Gert VirenfeldtGert Mehl Virenfeldt ia a senior data manager at the Center for Clinical Research and Prevention. Gert has a graduate degree in biology from University of Aarhus and has worked with datamanagement and programming in SAS, C#, VBA, R and Python since 2005. Gert has worked with datamanagement and developed web elements for the regional health profiles from 2007, 2008, 2010, 2013, 2017. Gert is an expert in datamanagement and coding algorithms in Base SAS. He councils scientists and statisticians in SAS programming and data handling, and develops applications for in house use. Gert is database administrator at CCRP Project Database at Statistics Denmark research servers.

Selected Publications:

  • Lau CJ; Lykke MB; Bekker-Jeppesen M; Buhelt LP; Andreasen AH; Johansen NB: Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden; 2018
  • Johansen, NB; Funder, CG; Andreasen, AH; Virenfeldt, GM; Nielsen, A: Betydende faktorer for kommunal medfinansiering, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden; 2016.
  • Lau, CJ; Lykke, M; Andreasen, AH; Bekker-Jeppesen, M; Buhelt, LP; Robinson, KM; Glümer, C: Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden; 2015.
  • Bodil Helbech Hansen, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Charlotte Glümer: Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet. Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred. © 2012 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Selected Courses and conferences:

  • SAS Global Forum 2011, 2013 og 2017
  • SAS Forum 2009, 2014, 2015
  • Courses in C# og Microsoft Visual Studio at SuperUsers 2015.
Responsible editor