Strategi og Organisation

Strategi og Organisation er stabsfunktion for direktionen ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der understøtter og driver udvikling i relation til hospitalsplanlægning og udvikling af hospitalet, herunder udviklingsarbejdet og klargøring frem mod Nyt Hospital Bispebjerg.


Strategi og Organisations hovedopgaver er følgende:

  • Sundhedsplanlægning i bred forstand, herunder hospitalsplan og specialeplan
  • Ledelsesbetjenning og sekretariatsbetjening
  • Strategi og udviklingsopgaver
  • Driftsopgaver med udviklingsperspektiv
  • Programmet Klar til Nyt Bispebjerg, herunder koordinering med byggeorganisationen
  • Understøttelse af forskningsområdet


Mød enhedens medarbejdere her:

Mette Bruun Kolbye, konst. leder af Strategi og Organisation      
Tlf.: 40 19 77 86


Jesper Krogstrup, programleder for Klar til Nyt Bispebjerg Hospital 
Tlf.: 28 96 36 18

Peter Henriksen, chefkonsulent, projektleder på Klar til Nye Bispebjerg Hospital
Tlf.: 29 42 39 30

Vacant, projektleder på Klar til Nyt Bispebjerg Hospital

Sigrid Veber, specialkonsulent
Tlf.: 40 14 20 47

Signe Trykker, direktionskonsulent
Tlf.: 24 85 19 40

Katrine Karstoft Klausen, direktionskonsulent
Tlf.: 30 91 46 52

Aisha K. Saroya, specialist
E-mail: aisha.saroya.01@regionh.dk
Tlf.: 38 63 52 79

Redaktør