Socialmedicinsk Center

​Socialmedicinsk Center er en regionsdækkende afdeling, der udfører tværfaglige socialmedicinske opgaver for offentlige og private virksomheder i hele Region Hovedstaden.

Socialmedicinsk Centers primære opgave er at levere sundhedsfaglig rådgivning til Region Hovedstadens 29 kommuner. Det sker i vores funktion som sundhedskoordinatorer i kommunernes rehabiliteringsteams, og ved at foretage udredninger af borgere, der henvises til undersøgelse i klinisk funktion af deres kommune. De to funktioner udføres i henhold til lovgivningen om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Socialmedicinsk Center udfører ligeledes en række specialiserede opgaver inden for arbejdsfastholdelse- og rehabilitering for offentlige og private virksomheder, fx jobcentre og forsikringsselskaber.

Som en regionsfunktion kan praktiserende læger, faglige organisationer og andre hospitalsafdelinger ligeledes henvise patienter til afdelingen.

Læs mere om Socialmedicinsk Center.

 

Redaktør