Socialmedicinsk Center

​Socialmedicinsk Center er en regionsdækkende afdeling, der udfører tværfaglige socialmedicinske opgaver for offentlige virksomheder i Region Hovedstaden

Socialmedicinsk Center består af flere underafdelinger.

Den primære opgave er at levere sundhedsfaglig rådgivning til Region Hovedstadens 29 kommuner. Det sker i vores funktion som sundhedskoordinatorer i kommunernes rehabiliteringsteams, og ved at foretage udredninger af borgere, der henvises til undersøgelse med henblik på udarbejdelse af LÆ275 af deres kommune. De to funktioner udføres i henhold til lovgivningen om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension og hører under Socialmedicinsk Klinik.

Socialmedicinsk Center udfører ligeledes en række specialiserede opgaver inden for arbejdsfastholdelse- og rehabilitering for offentlige og private virksomheder, fx jobcentre under Rehabilitering og Arbejdsfastholdelse. 

Centeret varetager yderligere tre funktioner i regionen. Center for komplekse symptomer, Center for Voldramte og Socialmedicinsk Kliniks regionspatienter. Der er forskellige henvisningskriterier for disse funktioner ligesom det er forskellige instanser, der kan henvise.  Instanserne er praktiserende læger, andre hospitalsafdelinger, faglige organisationer. Til Center for Voldsramte gælder dog ydermere at kommunale sagsbehandlere, frivillige m.m kan henvise ligesom man selv kan henvende sig. 

Læs mere om Socialmedicinsk Center.

Redaktør