​​​​

Socialmedicinsk Center

Socialmedicinsk Center udfører en række tværfaglige, socialmedicinske opgaver for primært offentlige virksomheder i Region Hovedstaden. Vi består af 3 afsnit: Socialmedicinsk Klinik, Center for Komplekse Symptomer og Center for Voldsramte.

Centerets primære opgave er, gennem Socialmedicinsk Klinik, ​at levere sundhedsfaglig rådgivning til Region Hovedstadens 29 kommuner. Det sker i vores funktion som sundhedskoordinatorer i kommunernes rehabiliteringsteams, og ved at foretage udredninger af borgere, der henvises til undersøgelse med henblik på udarbejdelse af LÆ275 af deres kommune. De to funktioner udføres i henhold til lovgivningen om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Klinikken foretager også udredninger af borgere, hvor arbejdsmarkedstilknytningen er truet pga. bio-psyko-sociale udfordringer. 

Socialmedicinsk Center udfører ligeledes en række specialiserede opgaver inden for arbejdsfastholdelse- og rehabilitering for offentlige og private virksomheder, fx jobcentre under Rehabilitering og Arbejdsfastholdelse. 

Ud over Socialmedicinsk Klinik består centeret af yderligere 2 afsnit; Center for komplekse symptomer og Center for Voldramte. 

Der er forskellige henvisningskriterier for disse funktioner ligesom det er forskellige instanser, der kan henvise.  Instanserne er praktiserende læger, andre hospitalsafdelinger, faglige organisationer. Til Center for Voldsramte gælder dog ydermere, at kommunale sagsbehandlere, frivillige m.m. kan henvise, ligesom man selv kan henvende sig. 

Læs mere om Socialmedicinsk Center på centerets hjemmeside: 

www.socialmedicinskcenter.dk

Redaktør