Røntgenafdelingens personaleprofiler

​Radiografer

Det plejepersonale, der er ansat i Røntgenafdelingen, er uddannede radiografer. Radiografer planlægger de hastende undersøgelser og tilrettelægger billedoptagelser og undersøgelserne, og tager sig af patienterne. 

Radiografen betjener apparaturet, røntgenfotograferer kroppens indre fra forskellige vinkler og foretager langt de fleste undersøgelser i afdelingen. 

Radiografen skal kunne vurdere, om undersøgelsen er tilstrækkelig tydelig til, at lægen kan stille en diagnose.

Beskrivende radiografer

Der er enkelte radiografer i afdelingen, der har gennemgået et omfattende uddannelsesforløb og blevet ”beskrivende”, dvs. at de beskriver udvalgte undersøgelser primært skelet/knogle-undersøgelser.

Radiologer

De læger, der er ansat i Røntgenafdelingen, er enten speciallæger i diagnostisk radiologi eller i et uddannelsesforløb i diagnostisk radiologi. 

Radiologens opgaver er at beskrive undersøgelserne, der er foretaget samt dagligt at holde konferencer for hospitalets afdelinger og ambulatorier.

Sekretærer og lægesekretærer

På Røntgenafdelingen er sekretærernes opgave at planlægge og booke undersøgelserne. Det er lægesekretærernes primære opgave at indskrive radiologernes beskrivelser til de korrekte undersøgelser og sørge for at patientens afdeling eller ambulatorium får besked om resultat af undersøgelsen.

Portører

Transporterer patienter rundt.

Røntgenafdelingen har desuden en række andre medarbejdere:

 • 1 social- og sundhedsassistent
 • En ledende overradiograf
 • En ledende overlæge
 • 5 afdelings radiografer
 • Flere administrative medarbejdere
 • Og en række stabsfunktioner (systemadministratorer, forskerradiograf, kvalitetskoordinator og afdelingsledelsessekretær).

Nøgletal

Røntgenafdelingerne på Bispebjerg og Frederiksberg hospitalerne består i alt af:
 • 32 læger
 • 20 sekretærer
 • 93 radiografer
 • 1 social- og sundhedsassistenter
 • 9 portører
Redaktør