​​​

Om afdelingen

Frederiksberg Hospital står for den reumatologiske funktion i "Område Byen", som består af de københavnske bydele Vanløse, Ryvang Øst, Christianshavn, Indre Nørrebro, Frederiksberg Kommune, Bispebjerg, Brø​nshøj-Husum, Indre By og Østerbro. 

Reumatologisk Afdeling består af et ambulatorium og 6 reumatologiske senge på sengeafsnit C10. Herudover Klinik for kroniske muskelsmerter (KFKM).

Reumatologisk Afdeling undersøger, diagnosticerer, observerer, behandler og genoptræner patienter med reumatologi (sygdomme i bevægeapparatet).​​