Forskning

​​

Reumatologi


Forskningsprojekter 
Den reumatologiske funktion deltager i en række randomiserede studier om effekt af biologisk behandling på reumatoid artrit, psoriasisartrit og morbus Bechterew. (Metabonomics, MabThera, Humax-cd20, Rhapsody, Remark og OPERA) dels som multicenterstudier, dels i samarbejde med Parker Instituttet.

Kvalitet og udvikling
Reumatologisk afdeling deltager – som hele Bispebjerg og Frederiksberg Hospital – i kvalitetsudviklingen, som led i akkreditering ved Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Heri indgår bl.a. regelmæssige vurderinger af udvalgte områder i form af fokuserede journalaudits for såvel indlagte som ambulante patientforløb. 

Alle patienter i biologisk behandling er siden 2001 fulgt tæt i protokollerede behandlingsforløb med indrapportering af data til national database (Danbio). De næste år tilstræbes det at registrere samtlige artritpatienter til databasen.

Klinikken har udviklet et sæt kvalitetsdata til løbende vurdering og sikring af kvaliteten af den biologiske behandling. Kvalitetsdata gøres op og vurderes hver 3. måned.

Redaktør