Prægraduat lægeuddannelse

Medicinstuderende – 6. semester
Undervisning i reumatologi foregår i forårssemestret på Bispebjerg hospital og består af forelæsninger og SAU-timer. Klinisk lektor overlæge Ph.d. Gina Kollerup og Klinisk lektor overlæge dr. med. Hanne Slott Jensen.

Medicinstuderende – 1. semester på kandidatdelen

Reumatologisk Afdeling deltager i undervisningen af medicinstuderende på 1. semester på kandidatdelen. 

I løbet af et 6 uger langt ophold på afdelingen introduceres de studerende til basale kliniske færdig­heder, f.eks. samtale med patient, undersøgelse af patient, journalskrivning, stuegang mm.

De studerende har logbog med kompetencer, og der skal opnås eksamen i slutningen af semestret.
​ 
Der undervises 6 hold af 3 studerende om året. Klinisk lektor overlæge Ph.d. Gina Kollerup.​

Redaktør