Måling af smerter

​​​

Sm​erter er både per definition og i praksis en personlig, subjektiv oplevelse. Det kan derfor være vanskeligt at sætte objektive mål for patientens smerteoplevelse.

Det er dog muligt at måle forskellige reaktioner, som har med smertesystemets tilstand at gøre. Der eksistere i dag et udvalg af mere objektive smertemålingsmetoder, som kan anvendes i kliniske studer. 

Den nyeste udvikling indenfor smerteforskningen går i retning af, at både smertediagnostik og behandling skal baseres på de tilgrundliggende smertemekanismer. Det er derfor vigtigt at have objektive målemetoder til rådighed, som kan anvendes til bedre beskrivelse af smerterne og de involverede smertemekanismer. 

En mere nuanceret beskrivelse af smertens karakter og øget kendskab til grundlaget for smerten vil give bedre grundlag for udvikling af rationelle behandlingsmetoder og for at opnå et bedre diagnostisk grundlag.

Redaktør