​​

H​enning Bliddal

 

Navn: 
Titel:
Stilling
Ansat:
Fax:
E-mail:             
Henning Bliddal 
Professor dr.med.
Institutchef
August 2002
38 16 41 59

Henning Bliddal blev læge i 1978, dr.med. i 1986 og speciallæge i 1987.
I 1991 blev han overlæge i reumatologi på Københavns Kommunehospital, og fra 1997 overlæge og forskningsprofessor på Frederiksberg Hospital, hvor han sammen med Bente Danneskiold-Samsøe har opbygget Parker Instituttet. 
HB var i 15 år hovedunderviser og kursusleder ved uddannelsen til speciallæge i reumatologi og er sagkyndig i Retslægerådet. HB har bedømt professorater i ind-og udland, ph.d. og disputatser. På Parker Instituttet er HB vejleder for ph.d.studerende og i det hele taget igangsætter af forskningsprojekter. 
Ud over kapitler til lærebøger i reumatologi har HB været medforfatter til over 200 artikler med peer-review og har holdt foredrag ved kongresser og faglige møder nationalt og internationalt. 

HB har været formand for Sundhedsstyrelsens udvalg til udarbejdelse af nationalt program for behandling af knæartrose, og er fra 2010 udnævnt til professor i reumatologi med artrose som specielt forskningsfelt ved Københavns Universitet.
HB er fra 1. marts 2011 udnævnt til chef for Parker Instituttet. 

Redaktør