Christine Lang

Chris Lang front lille.JPG
Navn: 
Stilling
Ansat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Christine Lang
Projektsygeplejerske
Juni 2006
38 16 41 25
38 16 41 59
Christine.Tara.Lang@regionh.dk

Christine Tara Lang er australier, og blev sygeplejerske fra The Royal Melbourne Hospital i 1986. Blev jordemoder i 1991 og bachelor i sygepleje 1993.
I Danmark har CL arbejdet som intensivsygeplejerske, og siden 2006 som projektsygeplejerske på Parker Instituttet. 
I den egenskab har hun opgaver i alle faser af kliniske projekter.

Redaktør