Christian Cato Holm

Christian Cato Holm.JPG

Navn: 
Titel:
Stilling
Ansat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Christian Cato Holm 
cand. scient.
Databasekonsulent
december 2001
38 16 41 55 
38 16 41 59
cch@cn.stam.dk​​

CCH er uddannet cand. scient. på Bio-mat linien, August Krogh Instituttet, Københavns Universitet med speciale i elektro-fysiologi i 1981. Har siden erhvervet en meget bred erfaring med IT-teknik og -udvikling fra mangeårigt arbejde i Storstrøms Amt. Er idag database-specialist med viden på data-udveksling, -indsamling og -udtræk, design af brugervenlige database-formularer, statistk, datawarehousing og ledelsesinformation.
Redaktør