Robin Christensen


Navn:
Titel:
Stilling
Ansat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Robin Christensen
Cand.scient, phd
Biostatistiker
2005
38 16 41 65
38 16 41 59
robin.christensen@regionh.dk

Robin Christensen er seniorforsker, biostatistiker, og leder af ”Musculoskeletal Statistics Unit” ved Parker Instituttet. Han har en ph.d. -grad i evidensbaseret reumatologi og biostatistik. Foruden at være seniorbiostatistiker på Parker Instituttet er han professor i klinisk epidemiologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Internationalt er Robin Christensen statistisk redaktør i ’Cochrane Musculoskeletal Group’ (CMSG) og medlem af både ’Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (GRADE) Working Group, ’Outcome Measures in Rheumatology’ (OMERACT) og ’Core Outcome Measures in Effectiveness Trials’ (COMET) initiativerne. Siden starten af 2013 har Robin ligeledes siddet i styregruppen for ’International Dermatology Outcomes Measures’ (IDEOM) komiteen. Han sidder i BMJ Open’s ’Statistical Advisory Board’, og er redaktionsmedlem på bl.a. tidsskrifterne ’Arthritis Care & Research’, og ’Arthritis Research and Therapy’.

Nationalt er Robin Christensen metode konsulent for ’Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin’ (RADS), hvor han også er fagudvalgsmedlem i udvalgene for biologisk behandling af reumatologiske, og dermatologiske lidelser, samt tromboseprofylakse i forbindelse med ortopædkirurgi.

Robin Christensen arbejder med et bredt felt af biostatistiske metoder: Forskningsfeltet dækker en bred vifte af klinisk epidemiologiske problemstillinger, hvor inferens omkring meta-epidemiologi, studie designs, beslutningsprocesser, transparens og statistiske analyseplaner fylder meget. Med vægt på klassiske statistiske metoder står han for udformning og analyse af talrige kliniske undersøgelser og projekter både inde og uden for Parker Instituttet.

Robin Christensen har publiceret mere end 115 peer reviewed artikler – herunder bl.a. artikler i både the Lancet, CMAJ, og BMJ; Robin’s H-indeks er i midten af år 2014, anslået til 22.

Redaktør