Mikael Boesen

Mikael B.jpg

Navn:
phone:
fax:
Email:
Mikael Boesen
+45 38 16 41 58
+45 38 16 41 59
PARKER.Frederiksberg@regionh.dk

Mikael Boesen arbejder dels som leder af muskuloskelettal forskning i MR-diagnostik på Parker Instituttet og Røntgenafdelingen på Frederiksberg Hospital, dels med at færdiggøre sin speciallægeuddannelse i radiologi på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. 
Han forsvarede sommeren 2008 sin ph.d.afhandling med titlen
"Magnetic resonance imaging of joints following intraarticular treatment in arthritis". 

​​Mikael Boesen blev læge i 1999, var under studiets sidste år forskningsassistent på Institut på Mikrobiologi ved KU og var siden turnuskandidat og i introduktionsstilling på Bornholms Centralsygehus.

Redaktør