Marius Henriksen

Marius Henriksen_V1W7333.jpg
 
Navn:
Titel:
Stilling
Ansat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Marius Henriksen
Fysioterapeut, ph.d.
Seniorforsker
December 2001
38 16 41 60
38 16 41 59
Marius.Henriksen@regionh.dk

Marius Henriksen er seniorforsker, forskningsfysioterapeut, og leder af den multidisciplinære forskningsenhed ”Physiotherapy and Biomechanics Research Unit” ved Parker Instituttet.

Marius Henriksens forskning er fokuseret på konservativ non-farmakologiske behandlinger af patienter med kroniske sygdomme – især muskuloskelettale sygdomme – med fokus på fysioterapi som del af såvel forebyggelse som behandling. Marius Henriksen anvender en række forskningsmetoder inklusive eksperimentelle forsøg, randomiserede kliniske undersøgelser og prognoseforskning.

Internationalt har Marius Henriksen en række samarbejdspartnere i både Europa, Nordamerika, og Australien. Marius Henriksen er aktiv i flere komiteer i Osteoarthritis Research Society International (OARSI) og redaktionsmedlem på tidsskrifterne ”The Knee” og ”Journal og Applied Biomechanics”.

Nationalt er Marius Henriksen aktiv i Danske Fysioterapeuter som medlem af fondsbestyrelsen og Det Rådgivende Forum for Forskning. Marius Henriksen har været tilknyttet Sundhedsstyrelsen som metodekonsulent i forbindelse med udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer. Marius Henriksen var medstifter af Dansk Biomekanisk Selskab.
​​
Redaktør