Kirstine Amris

stine amris hjemmeside.JPG
​​
Navn: 
Titel:
Stilling:
Ansat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Kirstine Amris 
Forsker
Overlæge
November 2006
38 16 62 40
38 16 41 59
Kirstine.Amris@regionh.dk

Stine Amris blev læge fra Københavns Universitet i 1987. Blev speciallæge i intern medicin i 1997 og i reumatologi i 2005.
Siden studietiden har hun arbejdet med rehabilitering af torturofre, hvilket udmøntede sig i en langvarig tilknytning til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) i København, fra 1992 som reumatologisk konsulent, senere som seniorforsker. Stine Amris har desuden været leder og lægelig chef for forsknings-og undervisningsafdelingen ved IRCT, the International Rehabilitation Council for Torture Victims, ligeledes i København. 
I IASP, The International Association for the Study of Pain, er Stine Amris medstifter og næstformand for arbejdsgruppen der arbejder med smerter efter tortur, organiseret vold og krig.

Den videnskabelige produktion bevæger sig inden for emner som kroniske smerter hos torturofre, klinisk vurdering og rehabilitering af torturofre, billeddiagnostik til påvisning af følger efter visse torturformer og kvalitetsmåling af multidisciplinær rehabilitering.

Siden november 2006 har Stine Amris været overlæge på Frederiksberg Hospitals reumatologiske klinik samtidig med at hun forsker på Parker Instituttet. Både det kliniske og det forskningsmæssige arbejde er koncentreret om vurdering og multidisciplinær rehabilitering af patienter med fibromyalgi og andre former for kronisk muskelsmerte.

Redaktør