Eva Ejlersen Wæhrens

Eva Währens 1.jpg

Navn: 
Titel:
Stilling
Ansat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Eva Ejlersen Wæhrens
Ergoterapeut, ph.d.
Post doc.
2006
38164166
38 16 41 59
Eva.Elisabet.Waehrens@regionh.dk

Eva Ejlersen Wæhrens er uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i København i 1987 og Master of Science i Ergoterapi fra Umeå Universitet i 2004. Hun har igennem mere end 20 år i praksis især beskæftiget sig med hvordan man kan undersøge og måle menneskers evne til at udføre hverdagsaktiviteter med fokus på såkaldte ADL aktiviteter (ADL= almindelig daglig levevis). Dette emne var også i fokus i ph.d.-afhandlingen "Measuring Quality of Occupational Performance Based on Self-report and Observation: Development and Validation of Instruments to Evaluate ADL Task Performance", som blev forsvaret i maj 2010 på Umeå Universitet.

Eva Ejlersen Wæhrens fortsætter sin forskning på Parker Instituttet med fokus på yderligere udvikling og validering af 3 måleinstrumenter udviklet til at foretage lineære målinger af henholdsvis selvrapporteret ADL-evne (spørgeskema og interview) og observeret ADL-evne (professionel observation) på basis af Rasch Measurement metoder.

Redaktør