Else Marie Bartels

​​
Else Marie Bartels2011.jpg

Navn:Else Marie Bartels
Titel:Dr.scient.
Stilling:Seniorforsker
Telefon:38 16 41 68
Fax:38 16 41 59
Email:Else.Marie.Bartels@regionh.dk

Universitetsgrader:

Magisterkonferens (ph.d.) 1974 fra Københavns Universitet. 
Titel: Eksperimentelle studier over latensrelaxation i muskler.

Dr scient 1990 fra The Open University, England.
Titel: Studies of the physiological states of cross-striated muscle with the aim of understanding the underlying processes of the changes from one state to another.

Forskningsbibliotekar D.B. 2001 fra Danmarks Biblioteksskole. 
Titel: Fjernundervisning og undervisningsproblemstillinger på forskningsbibliotekerne i samarbejdet med universiteterne.

På Parker Instituttet forsker Else Marie Bartels inden for biofysik, fysiologi og biokemi og er leder af biokemi- og fysiologilaboratoriet. Desuden vejleder hun interne og eksterne studerende og forskere i metode og litteratursøgning.


Redaktør