Bente Danneskiold-Samsøe

Bente Danneskiold-Samsøe.JPG
Navn: 
Titel:
Ansat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Bente Danneskiold-Samsøe 
Professor, dr.med. 
​Juni 1999
38 16 41 55
38 16 41 59
PARKER.Frederiksberg@regionh.dk

Bente Danneskiold-Samsøe blev uddannet som fysioterapeut i 1966 og påbegyndte samme år lægestudiet, hvorfra hun tog sin embedseksamen i 1973. Specialistanerkendelser i fysiurgi og rehabilitering, reumatologi og intern medicin. Dr.med.1987.

I 1987 blev BDS klinikchef ved Reumatologisk Klinik på Frederiksberg Hospital. Fra 2001 forskningschef på Parker Instituttet. Er derudover adjungeret professor ved Aalborg Universitet og klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet. Har vejledt og bedømt disputatser og ph.d.afhandlinger for læger og terapeuter. 
Herudover er Bente Danneskiold-Samsøe en flittigt anvendt foredragsholder i bl.a. Støtteforeningen for Gigtbehandling og Forskning ved Frederiksberg Hospital og Gigtforeningens lokalafdelinger. Ved internationale og nationale faglige kongresser har BDS holdt mange indlæg, og er medforfatter til mere end 150 peer-reviewed artikler samt til lærebogskapitler for læger og terapeuter. 
I 2007 blev  Bente Danneskiold-Samsøe tildelt Dronning Ingrids forskerpris for sin indsats for dansk gigtforskning. 

Siden 1984 har BDS været engageret i arbejdet med torturofre ved Rehabiliteringscentret for Torturofre og med at udvikle lægevidenskabelig dokumentation af tortur.
Bente Danneskiold-Samsøe har været medlem af flere forskningråd og har siden 1996 været suppleant i patientskadeankenævnet under Sundhedsministeriet.

Bente Danneskiold-Samsøe er initiativtager til oprettelsen af Parker Instituttet, som er realiseret ved velvilje fra Hovedstadens Sygehusfællesskab og The Oak Foundation.

Redaktør