Marianne Uggen Rasmussen

Marianne Rasmussen.jpg
Navn:Marianne Uggen Rasmussen
Titel:Sygeplejerske
Stilling:Ph.d.
Ansat:
Telefon:38164197
E-mail:marianne.uggen.rasmussen@regionh.dk


Marianne Uggen Rasmussen ble uddannet som sygeplejerske i 1986 fra Stavanger sygeplejerske college i Norge, og arbejdede efterfølgende på Stavanger universitetssygehus gastroenterologiske afdeling. Marianne har en Master of Public Health fra Københavns Universitet (2007), og har arbejdet med koordinering og undervisning i tværfaglig rehabilitering af patienter med kroniske muskelsmerter og fibromyalgi på reumatologisk ambulatorium på Frederiksberg Hospital, fra 2007 til 2011. Marianne arbejdede efterfølgende som forskningsassistent på Parker Instituttet frem til 2013 hvor hun blev indskrevet som ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet. Fokus for ph.d.-projektet var at undersøge hvordan tværfaglig rehabilitering påvirker patienterne self-efficacy, og derved deres evne til at håndtere deres smerter og leve hensigtsmæssigt med den kroniske sygdom. Marianne modtog Ph.d. graden 1. juli 2016, og arbejder nu med klinisk forskning på Parker Instituttet.

Redaktør