Cecilie von Bülow


Navn:       Cecilie von Bülow
Titel:        Ergoterapeut
Ansat:     april 2010
Telefon: 38164163

Cecilie von Bülow er uddannet ergoterapeut fra Professionshøjskolen Metropol i januar 2006. Cecilie har efterfølgende arbejdet i Ergoterapien på Frederiksberg Hospital og været underviser på Professionshøjskolen Metropol i København. Sideløbende har Cecilie undervist på flere af landets hospitaler, og bl.a. formidlet om implementering af ergoterapeutisk arbejdsprocesmodeller i praksis. Cecilie har skrevet flere lærebogs kapitler, været faglig konsulent på bachelor projekter, foretaget censorarbejde samt varetaget bestyrelsesposter i Ergoterpifagligt Selskab for Forskning (EFS). Cecilie blev ansat som forskningsassistent ved Parker Instituttet 2011, samtidig med at hun studerede Master i Medicinsk Videnskab v. Lunds Universitet. Cecilie har i forbindelse med arbejdet som forskningsassistent, og som en del af sine masterstudier, beskæftiget sig med hvordan kroniske smerter påvirker evnen til at udføre opgaver relateret til almindelig daglig levevis (ADL). Denne viden har Cecilie anvendt til at formulere sit ph.d.-projekt. Ph.d.-projektet omhandler udvikling og evaluering af et ergoterapeutisk interventionsprogram målrettet bedring af ADL evnen hos kvinder med kroniske smerter. Cecilie blev indskrevet som ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet december 2012.

​​​


Redaktør