Bjarke Hansen


Navn:

 

Bjarke Hansen

Titel:Læge
Stilling:Klinisk assistent
Ansat:Oktober 2011
Telefon:38 16 41 82
Email:Bjarke.Hansen.01@regionh.dk


Bjarke er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2006. Den faglige interesse har altid været indenfor basalfag og sygdomme med relation til bevægeapparatet. Han har tidligere arbejdet som anæstesilæge med speciel interesse indenfor kronisk smertebehandling og UL-vejledt perifer nerveblokade. i 2010 påbegyndte han sin speciallægeuddannelse inden for ortopædkirurgi, og har udført over 250 selvstændige indgreb.

Bjarke har stor interesse for medicinsk læring og har været tilknyttet anatomisk institut på Panum instituttet siden 2003, og er fortsat aktiv underviser i dissektion. Evidensbaseret læring vægter han højt og han var således fra 2001 - 2005 en aktiv person i en gennemgribende revision af medicinstudiets studieordning på Københavns Universitet. Han har deltaget ved flere internationale konferencer omhandlende medicinsk læring og evidensbaseret undervisningsformer.  

Bjarke har også haft flere tillidsposter, bl.a.: formand for det medicinske studenterråd, næstformand i det medicinske studienævn og medlem af eksamensankenævnet. I sin fritid sidder han i bestyrelsen i en større andelsboligforening. 

Bjarke startede på Parker Instituttet oktober 2011, og hans forskning omhandler degeneretive forandringer i den nedre del af ryggen og stående MR. Målet er at få en dybere forståelse af de dynamiske og strukturelle ændringer, der er i ryggen under stående stilling.

Redaktør