Simon Tarp

Simon Torp Jensen-2011 beskåret.jpg

​Navn: 
Titel:
Stilling​:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Simon Tarp
Farmaceut
Ph.d.-stud.
38 16 41 70
38 16 41 59
simon.tarp@regionh.dk

I det første halvår af 2009 udarbejdede Simon Tarp sit kandidatspeciale ved Parker Instituttet, Biostatistisk Enhed. I sommeren 2010 blev Simon ansat som videnskabelig medarbejder og fra februar 2011 blev han indskrevet som ph.d.-studerende på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF), med daværende institutchef Steffen Thirstrup som projektvejleder, og Parker Instituttet, med Professor Henning Bliddal, som hovedvejleder. Projektets formål er at undersøge den optimale medicinske behandling af leddegigt, baseret på bivirkninger, virkning og omkostninger ved hjælp af systematiske litteraturgennemgange og metaanalyser. Projekt vil udvide grundlaget for valget af den optimale behandling af leddegigt i fremtiden. Yderligere er Simon involveret i udarbejdelsens af Nationale Kliniske Retningslinjer hos Sundhedsstyrelsens, hvor han fungerer som metodekonsulent. Simon er også involveret i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) som metodekonsulent, primært inde for de biologiske lægemidler.
Redaktør