Elisabeth Bandak

​​​
Navn:Elisabeth Bandak
Titel:Fysioterapeut
Stilling:Ph.d.-stud.
Telefon:38 16 41 62
Fax:38 16 41 59
E-mail: Elisabeth.Ann.Bandak@regionh.dk

Elisabeth Bandak blev i 2005 professionsbachelor i fysioterapi ved Fysioterapeutskolen i København. Derefter var hun på et års ophold i Syrien, hvor hun arbejdede som volontør og fik indsigt og erfaring med fysioterapi og sundhedsvæsnet i et tredjeverdensland. I Danmark har Elisabeth primært arbejdet med ortopædiske og reumatologiske patienter.

I 2008 blev Elisabeth Bandak indskrevet på Lunds Universitet og afsluttede i 2010 masterstudiet i Medicinsk videnskab.

Siden 2007 har Elisabeth været ansat ved Parker Instituttet. Her har hun som forskningsassistent været tilknyttet projekter med fokus på artrose (slidgigt) samt kroniske smertetilstande, herunder fibromyalgi. Elisabeth har været projektkoordinator på en række projekter og har været ansvarlig for udførelsen af smertemålinger, biomekaniske ganganalyser samt muskelstyrke- og konditionstest. Derudover har hun tilrettelagt og gennemført et fysioterapeutisk undervisningsforløb for kroniske smertepatienter, som en del af et større studie

I 2013 blev Elisabeth indskrevet som ph.d.-studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Ph.d.-projektet har til formål at undersøge om der forekommer muskelbetændelse (inflammation) hos personer med artrose i knæ undersøgt ved brug af kontrastforstærket MR-scanning (magnet-scanning). Derudover undersøges om der er en sammenhæng mellem eventuel muskelbetændelse og smerter og symptomer ved artrose i knæ. Slutteligt vil et fysioterapeutisk træningsstudie belyse om træning nedsætter muskelbetændelse hos personer med artrose i knæ. Projektet vil bidrage til øget forståelse af virkningsmekanismer i forbedring af smerter og funktion ved artrose i knæ og vil kunne danne afsæt for optimering af behandling af patienter med artrose i knæ.

Ph.d.-studiet muliggøres med økonomisk støtte fra Danske Fysioterapeuter, Gigtforeningen samt bevilling fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers Frie forskningsmidler med professor Henning Bliddal som hovedvejleder samt seniorforsker Marius Henriksen og overlæge Michael Boesen som medvejledere.

Redaktør