Julie Bolvig Hansen

Navn:Julie Bolvig Hansen
Titel:Cand.Scient.Fys
Stilling:Forskningsassistent
Telefon:38 16 41 58
Fax:38 16 41 59
Email:julie.bolvig.hansen@regionh.dk

Julie Bolvig Hansen blev i 2012 uddannet professionsbachelor i fysioterapi fra University Colleges Sjælland og som cand.scient.fys fra Syddansk Universitet i 2014. Hendes kandidatspeciale "Assessing bias in osteoarthritis trials included in Cochrane reviews – a meta-epidemiological study" er blevet udarbejdet i samarbejde med Parker Instituttet. 
Som et led i sit kandidatspeciale tog Julie til Canada på University of Ottawa, Centre for Global Health for at samarbejde med Cochrane Musculoskeletal Group og udvikle et særligt kendskab til de evidensvurderings værktøjer de har udviklet.

På Parker Instituttet er Julie en del af MSU – Musculoskeletal Statistics Unit – hvor hun aktivt deltager i forskningsprojekter bl.a. omhandlende slidgigt. Ydermere er Julie udlånt til Sundhedsstyrelsen hvor hun sidder som metodekonsulent på en række nationale kliniske retningslinjer.

Redaktør