Parker Instituttet

Målsætning
Parker Instituttets formål er at forske i bevægeapparatets almindelige lidelser. Dermed vil vi medvirke til at skabe bedre  diagnostik, behandling og forebyggelse af reumatologiske sygdomme.

Forskningen ved Parker Instituttet fokuserer på at forbedre reumatologiske patienters funktionsniveau og livskvalitet ved at igangsætte og deltage i både kliniske og grundvidenskabelige forskningsprojekter som har med reumatologiske sygdomme at gøre

​På Parker Instituttet mener vi, at de almindelige sygdomme i bevægeapparatet er vigtige at forske i, da mange mennesker har smerter og problemer med at fungere på grund af sygdommene. Det betyder omkostninger af mange slags både for den enkelte og for samfundet. 

Vi forsker primært i følgende sygdomme:


Artrose

Artrose (slidgigt) er den mest almindelige ledsygdom i verden. I en alder af 60 år har alle mindst et led med artrose. Heldigvis giver ikke alle disse led problemer, men hver 10. dansker over 55 år har for eksempel smerter fra knæartrose. Hvorfor disse led gør ondt, og hvad man skal gøre ved det, er en af opgaverne for Parker Instituttet.   

Leddegigt  

Én procent af alle voksne har leddegigt, som er en smertefuld og invaliderende sygdom, der oftest rammer håndled, fingre og tæer. Leddegigt skyldes fejl i immunsystemet, og Parker Instituttet forsker både i denne sygdom og andre sygdomme som f.eks. psoriasisgigt og Bechterews sygdom, der ligeledes forårsages af immunsystemet. 

Smerter i bevægeapparatet 

Man regner med, at op mod 20% af voksne danskere har smerter i muskler eller led, ofte med kroniske forløb. Parker Instituttet forsker i bevægeapparatets smertetilstande, både mht. diagnostik og behandling. Smerterne kan være meget udbredte, og ved generaliserede smerter i muskulaturen, fibromyalgi, er der særligt udtalte problemer. Parker Instituttet følger en stor gruppe patienter med denne tilstand, hvoraf en del får tilbudt deltagelse i behandlingsforsøg. 
​​
Redaktør