Støtteforening

​Støtteforeningen for Gigtforskning ved Parker Instituttet blev dannet den 17. december 1997.

​Foreningens formål er at fremme bekæmpelsen af gigtsygdomme og at oplyse om nye behandlingsformer.

For yderligere information se foreningens Hjemmeside:

Foreningen har bl.a. til formål:

  • at yde støtte til forskning og udstyr i samarbejde med Frederiksberg Hospital.
  • at udbrede kendskabet til gigtsygdomme og deres behandling.
  • at yde støtte til behandlingsmuligheder for patienterne.
Årskontingentet er 150 kr.
Formand:
Karin Dubin
Hattensens Allé 4, 3.th    
2000 Frederiksberg
Tlf 38 87 40 29

Kasserer:
Jørgen Beck
Vesterbrogade 176,4
1800 Frederiksberg C
Tlf. 3324 0117
Mail: jbe@pc.dk

Redaktør