Frederiksberg-undersøgelsen

​Hvad er omfanget af knægener blandt borgere på Frederiksberg, og hvad gør den enkelte for at forebygge knægener og for generelt at holde sig sund?


  (Foto: Colourbox)

Så er 4. runde af Frederiksbergundersøgelsen sat i gang. Der indsamles besvarelser i løbet af oktober og november. Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i undersøgelsen. Du deltager ved at klikke på linket, der står i det infobrev, du har fået tilsendt. Se status for Frederiksbergundersøgelse inden 4. runde.
 

Ønsker du at deltage?

Alle der har fået tilsendt en invitation om at være med i undersøgelsen kan deltage. 
Deltagere i undersøgelsen er mellem 60-70 år og bosiddende i Frederiksberg Kommune. Vi har brug for dine besvarelser uanset om du har smerter i knæet eller ej og om du får nogen som helst form for behandling.
 

Baggrund for undersøgelsen

Vi ser i disse år en stigning i antallet af personer med knæsmerter og artrose (slidgigt) og for hvert år henvises flere og flere til at få udskiftet knæet via operation. En operation kan være effektiv, men er dyr for samfundet og kan også give bivirkninger.
 
De seneste år er alternativ behandling mod smerter blevet meget populært. Der er et væld af tilbud på markedet, bl.a. kosttilskud (f.eks. fiskeolie, hyben eller ingefær), alternativ medicin (f.eks. glukosamin) og behandlinger (f.eks. akupunktur). 
 
Til trods for, at folk bruger mange penge på disse behandlinger, er der i dag intet overblik over, hvad folk benytter mod deres knæsmerter, og om disse behandlinger uden for det etablerede sundhedssystem virker. Med Frederiksbergundersøgelsen søger vi at skabe et sådan overblik.
 

Perspektiver ved dette studie 

Ved at besvare vores spørgeskema kan du hjælpe med at give os viden om, hvilke behandlinger folk hyppigst benytter, og hvilke behandlinger der evt. dæmper eller forebygger knægener. Denne viden kan benyttes til at optimere forebyggende behandling og potentielt udskyde eller undgå en operation. Resultaterne af undersøgelsen vil ligeledes hjælpe sundhedsprofessionelle med at kunne rådgive om forebyggelse af knæsmerter samt brug af alternative behandlinger og kosttilskud.
 

Omfanget af undersøgelsen

Frederiksberg-undersøgelsen er planlagt til at køre over 10 år (til og med 2028), med den samme gruppe mennesker, der besvarer spørgeskemaer én gang årligt. 
Hvis du ønsker at fortsætte i undersøgelsen, skal du i spørgeskemaet svare ja til, at vi må kontakte dig igen. Du kan når som helst springe fra undersøgelsen, ved ikke at besvare det tilsendte spørgeskema eller ved at besvare og sætte kryds ved, at du ikke ønsker at blive kontaktet igen.
 

I januar udkom den første artikel baseret på Frederiksbergundersøgelsen. Den kan læses her.

Her fandt vi, at 21.4 % af borgerne på Frederiksberg mellem 60-69 havde haft knæsmerter indenfor de sidste 14 dage. Fyrre procent af disse ser ikke ud til at gøre noget ved disse smerter (tage medicin, gå til fysioterapeut/kiropraktor, tabe sig, eller tage/gå til alternativ behandling).

Vi så desuden en sammenhæng mellem hvilke tanker man gjorde sig om sine smerter og hvor mange behandlinger man fik. Jo flere konsekvenser ens knæsmerter havde for én, jo flere behandlinger fik man.  

 Der er også tidligere udgivet en protokolartikel, som kan læses fra denne side.
 

Projektet støttes af Ellen Mørchs fond (administreret af Pernille Høxbro) og the Oak Foundation.
 
Projektet er godkendt i Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité. 
 
Ved spørgsmål til projekt eller spørgeskema, kan sekretariatet kontaktes på tlf: 38 16 41 55.
 
Ansvarlig for undersøgelsen er: 
Henning Bliddal 
Professor dr.med., Institutchef
Parker Instituttet, Frederiksberg HospitalRedaktør