Physiotherapy and Biomechanics Research

​Forskningsenheden for Fysioterapi og Biomekanik er en aktiv og produktiv forskningsenhed, der anvender en række metoder og forskningsparadigmer. Forskere og studerende arbejder i multidisciplinære teams og har adgang til state-of-the-art faciliteter.

Forskningsenheden for Fysioterapi og Biomekaniks overordnede formål er at måle og forbedre bevægelse, mobilitet, og fysiske handicap hos patienter med kroniske sygdomme – især muskuloskelettale sygdomme.

Det er enhedens mission at producere, samle og udbrede videnskabelig evidens i det fysioterapeutiske domæne for fysioterapeuter, læger, sundhedspersonale, patienter og beslutningstagere i sundhedsvæsenet. Dette søges nået ved at producere forskning af høj kvalitet der er i stand til at ændre eller forbedre nuværende klinisk praksis. Vi bruger en række forskellige metoder til at opnå dette, herunder kliniske forsøg, systematiske reviews, kvalitative arbejde, eksperimentelle forsøg, og registerstudier. Et af de centrale mål for vores forskningsprojekter er at de skal være relevante og derved påvirke klinisk praksis.

Enheden råder over laboratorium for klinisk bevægefunktion der består af et gang- og bevægelseslaboratorium, et muskellaboratorium, en patient performance-enhed og et smertelaboratorium.

Enhedens forskning foregår i tæt samarbejde med de øvrige enheder på Parker Instituttet samt en række nationale og internationale forskningsgrupper.

Enheden har stor glæde af at samarbejde med studerende i forbindelse med bachelor og kandidatuddannelser. Har du lyst til at lave dit projekt i samarbejde med os er du velkommen til at kontakte os.
Marius.Henriksen@regionh.dk

Redaktør