Musculoskeletal Statistics

​​Missionen er at kvalificere og bidrage til bedre forebyggelse og behandling af lidelser der rammer store dele af befolkningen. Den kombinerede klinisk epidemiologiske og biostatistiske enhed på Parker Instituttet, har til formål at kritisk vurdere, og ofte re-analysere, velkendte biomedicinske problemstillinger. Det er gentagne gange vist at informationer om effekt og bivirkninger af eksisterende, eller nye behandlinger i sundhedsvæsenet er af varierende lødighed.

Vores vision er at bidrage til at sundhedspersonale, patienter, og andre beslutningstagere kan tage kvalificeret stilling til fordele og ulemper ved en behandling, hvis den foreliggende dokumentation er sammenstillet og præsenteret uden manipulerende tiltag, fra profiterende industri eller forskere med stærke meninger.

Vores forsknings-strategi er baseret på at informere den brede gruppe af sundhedspersonale, og beslutningstagere – herunder også praktiserende læger, om biomedicinske problemstillinger, som også lægmænd har et ønske om at forholde sig til.

Forskningsmetodologien der benyttes og promoveres i enheden baseres ofte på systematiske gennemgange af litteraturen, meta-epidemiologi, samt stringent styring og formidling af kohorte undersøgelser. Det af enheden, hyppigst anvendte kohorte design er derfor det randomiserede kontrollerede forsøg (Eng. Randomised Controlled Trial), hvor effekt af en given behandling, eller sundhedstiltag, undersøges ved at forsøgsdeltagere fordeles ved lodtrækning til enten at modtage en eksperimentel behandling, eller en kontrol-behandling. Da disse lodtrækningsforsøg, efter afslutning har en stor formidlingsmæssig værdi, indgår enheden ofte i både nationale og internationale samarbejder der benytter og ønsker biostatistisk support til dette forsøgsdesign.

Enheden har stor glæde af at samarbejde med studerende i forbindelse med kandidat og ph.d. studier. Har du lyst til at lave dit projekt i samarbejde med os er du velkommen til at kontakte os.
robin.christensen@regionh.dk

Redaktør