Imaging

​Forskningsenheden for billeddannelse ”Imaging unit” er sammen med resten af Parker instituttets afdelinger, en aktiv og produktiv forskningsenhed, der anvender en lang række billeddannende metoder til undersøgelse og testning.

Det overordnede formål for forskningsenheden, er at bruge eksisterende og nyudviklede billeddiagnostiske metoder. De metoder der anvendes er røntgen, CT- og MRI skanning samt ultralyd. Metoderne bruges diagnosticering af sygdomme, som inklusions kriterier i studier og til at måle effekten af forskellige behandlings metoder i kliniske studier.

Vores forskning dækker en lang række forskellige degenerative og inflammatoriske muskel og led sygdomme, så som slid- og leddegigt, psoriasis gigt og fibromyalgi. Vi har stor erfaring med kvantificering af inflammation i led ved brug af både ultralyd samt MRI skanning. Vi er også, i samarbejde med andre røntgen afdelinger i regionen ved at udvikle en metode til at måle, hvordan hjernen reagerer på forskellige typer smerte fra led og muskler. Dette gøres ved brug af funktionel MRI.

Endelig er vi i tæt samarbejde med røntgen afdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg hospital også i gang med et ph.d. projekt hvor vi bruger den første og indtil videre eneste skandinaviske ”vippe” MR skanner til at forstå betydningen af evt. mekaniske ændringer mellem liggende og stående stilling i lænderyggen, knæ og fødder. Dette kan bruges til forståelsen og diagnosticeringen af forskellige sygdomme i disse led.

Eftersom vi laver kliniske forskning har vi en unik mulighed for hurtigt at implementere vores forsknings resultater i klinisk praksis til glæde for kommende patienter.

Vores enhed råder over flere ultralyd skannere af høj kvalitet og The Oak Foundation har doneret to avancerede MR skannere til Parker Instituttet i 2008.

Enhedens forskning foregår i tæt samarbejde med de øvrige enheder på Parker Instituttet samt en lang række af nationale og internationale forskningsgrupper. Så har du lyst til at lave et projekt indenfor billeddiagnostik af overfor nævnte sygdomme enten, som forskningsårs studerende eller præ- eller postgraduat kandidat i samarbejde med os, er du velkommen til at kontakte os. 

Ultralyd: Karen.Ellegaard@regionh.dk 
MR: mikael.boesen@regionh.dk 

Redaktør