Activities of Daily Living

​Forskningsenheden for Ergoterapi og Almindelig Daglig Levevis (ADL) er involveret i forskning, som omhandler evnen til at udføre opgaver af relevans for almindelig daglig levevis (ADL evne) blandt mennesker med kroniske lidelser, herunder reumatologiske sygdomme. ADL opgaver omfatter basale opgaver som fx at kunne spise, tage tøj på, tage et bad, samt mere komplekse opgaver som indkøb, rengøring og tøjvask. Forskningen er især fokuseret på to aspekter i relation til ADL; undersøgelse af ADL evne og interventioner, som adresserer nedsat ADL evne.

Undersøgelse af en persons ADL evne kan enten være baseret på selv-rapportering (spørgeskema eller interview) eller observation. Vores forskning peger på, at man, for at opnå et samlet indtryk af en persons ADL evne, bør anvende begge metoder både i den kliniske hverdag og ved forskning.

For at kunne belyse forskelle aspekter forbundet med nedsat ADL evne arbejder vi med udvikling og afprøvning af undersøgelsesredskaber, som ikke kun omhandler behov for hjælp, men også risiko, samt øget anstrengelse og tidsforbrug forbundet med udførelse af opgaverne. Vi har således udviklet og anvender to selv-rapporteringsredskaber; et ADL spørgeskema (ADL-Q) og et ADL interview (ADL-I), samt anvendes i en række studier på instituttet. Desuden anvender vi et observationsbaseret redskab, Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), hvor vi observerer en persons udførelse af to opgaver, som er nødvendige og relevante for dennes dagligdag. Til det formål råder vi over en to-værelses lejlighed indrettet som et hjem.

For at kunne måle omfanget af problemer, samt forandring i ADL evne over tid, skal undersøgelsesredskaberne også kunne fungere som måleinstrumenter. Vi anvender derfor moderne test teori og metode (Rasch measurement models) til at omregne scores på en skala til egentlig mål for henholdvis selv-rapporteret og observeret ADL evne.

Når mennesker oplever problemer med at udføre ADL opgaver vil de ofte få tilbud om enten ergoterapi, eller tværfaglig rehabilitering. Vi er derfor også involveret i forskning, som vurderer resultatet af sådanne gruppe-baserede og/eller individualiserede intervention i relation til ADL. Vores to-værelses lejlighed anvendes også i denne sammenhæng til både undersøgelser og til interventioner. 

Enheden har stor glæde af at samarbejde med studerende i forbindelse med bachelor og kandidatuddannelser. Har du lyst til at lave dit projekt i samarbejde med os er du velkommen til at kontakte os:
Redaktør