Clinical Research

​Klinisk forskning

Parker Instituttet forsker i de almindelige gigtsygdomme, såsom artrose (slidgigt), leddegigt) og smertetilstande i bevægeapparatet

Forskningsprojekterne på Parker Instituttet sigter på at forstå sygdommene bedre, finde metoder til mere sikker diagnose og på at afdække de bedste behandlingsformer. Målet er at lindre smerter og at forbedre funktionsniveau og livskvalitet for vore patienter.

Der er gode muligheder for at deltage i projekterne, og i ambulatoriet vil patienter blive tilbudt deltagelse i de aktuelle studier. Det tager ofte tid at være med i et studie, men til gengæld får deltageren gavn af ekstra undersøgelser og får mere indsigt i sin sygdom. Nogle af projekterne tilbyder nye behandlingsformer, som endnu ikke er indført i praksis, og deltagerne yder dermed også et personligt bidrag til at udvikle og forbedre behandlingerne for andre.

Du kan se mere om projekterne her på hjemmesiden.

Parker Instituttet har et tæt samarbejde med Støtteforeningen for Gigtbehandling og Forskning ved Frederiksb​erg Ho​spital. Patientforeningens medlemmer deltager i planlægningen af projekter og møder, og du er velkommen som aktiv. Ved møderne gennemgår forskerne deres resultater inden for aktuelle gigtbehandlinger i et forståeligt sprog, og de lokale forhold her på hospitalet bliver taget i betragtning.

Den kliniske forskning på Parker Instituttet er meget praktisk orienteret, og forskerne studerer relevante behandlinger inden for de almindelige gigtsygdomme. Både før og efter projekterne, vurderer vi litteraturen om gigtbehandling. Ved en sådan systematisk gennemgang skabes det bedste overblik over, hvad man kan gøre og hvor store chancerne er for behandling ved bestemte sygdomme. Ikke alle behandlinger er lige gode, og det er vigtigt at træffe valget på det bedst mulige grundlag.

Af samme grund deltager forskere fra Instituttet i udvalgsarbejde i Sundhedsstyrelsen, hvor anbefalingerne skrives for behandling af gigtsygdomme.

Redaktør