Østerbroundersøgelsens styringsgruppe

​Østerbroundersøgelsen ledes af en styringsgruppe på 12 medlemmer.
Medlemmerne i styringsgruppen repræsentere relevant forskning.

Styringsgruppens medlemmer:

  

Peter Schnohr
Seniorforsker, dr.med.
peter@schnohr.dk 

Gorm Boje Jensen
Professor, dr. med.
gormbojejensen@dadlnet.dk 

Merete Appleyard
Seniorforsker
merete_appleyard@yahoo.dk 

Peter Lange
Professor, dr. med.
plange@dadlnet.dk 

Morten Grønbæk
Professor, dr. med.
mg@si-folkesundhed.dk 

Børge Nordestgaard
Professor, dr. med.
boerge.nordestgaard@regionh.dk 

Eva Prescott
Professor, dr. med.
eva.prescott@dadlnet.dk 

Finn Gyntelberg
Professor emeritus dr. med.
finn.gyntelberg@gmail.com 

Anne Tybjærg Hansen
Professor, dr. med.
anne.tybjaerg.hansen@regionh.dk 

Stig Egil Bojesen
Professor, dr. med.
stig.egil.bojesen@regionh.dk

Jane Frølund Thomsen
Ledende overlæge ph.d.
jane.frølund.thomsen@regionh.dk 

Magnus Thorsten Jensen
Ledenden overlæge, dr. med.
magnus.thorsten.jensen@regionh.dk Redaktør