​​​​

Østerbroundersøgelsens styringsgruppe

​Østerbroundersøgelsen ledes af en styringsgruppe på 12 medlemmer
Medlemmerne i styringsgruppen repræsenterer relevant forskning

Styringsgruppens medlemmer

  

Peter Schnohr
Seniorforsker, dr.med.
peter@schnohr.dk

Gorm Boje Jensen
Professor, dr. med.
gormbojejensen@dadlnet.dk

Merete Appleyard
Seniorforsker
merete_appleyard@yahoo.dk

Peter Lange
Professor, dr. med.
plange@dadlnet.dk

Morten Grønbæk
Professor, dr. med.
mg@si-folkesundhed.dk

Børge Nordestgaard
Professor, dr. med.
boerge.nordestgaard@regionh.dk

Finn Gyntelberg
Professor emeritus dr. med.
finn.gyntelberg@gmail.com

Anne Tybjærg Hansen
Professor, dr. med.
anne.tybjaerg.hansen@regionh.dk

Stig Egil Bojesen
Professor, dr. med.
stig.egil.bojesen@regionh.dk

Jane Frølund Thomsen
Ledende overlæge ph.d., dr. med
jane.frølund.thomsen@regionh.dk

Magnus Thorsten Jensen
Ledende overlæge, dr. med.
magnus.thorsten.jensen@regionh.dk

Tor Biering-Sørensen
Professor, dr. med
tor.biering-soerensen@regionh.dk


Redaktør