​​​​​​​​​​​​

Om Østerbroundersøgelsen

Østerbroundersøgelsens historie

Østerbroundersøgelsen er en befolkningsundersøgelse af mere end 25.000 mænd og kvinder, 20 år og ældre. Undersøgelsen fokuserer primært på hjerte-kar-sygdomme, samt risikofaktorer for disse sygdomme.

Hovedformålet med Østerbroundersøgelsen er at følge udviklingen af hjerte-kar-sygdomme i befolkningen, og at sammenholde denne udvikling med kendte og nytilkomne risikofaktorer, såsom overvægt, mangel på motion, rygning, blodtryk mv.

Befolkningsgruppen er undersøgt fem gange, i henholdsvis 1976-78, 1981-83, 1991-94, 2001-03 og 2011-15.

Det specielle ved undersøgelsen er, at både mænd og kvinder er repræsentativt udvalgt, og at de fleste er fulgt i 45 år.

Vi planlægger at indkalde til en sjette undersøgelse, startende i slutningen af 2022 og løbende indtil udgangen af 2024. Samtlige nulevende, tidligere deltagere samt et tusind nye bliver inviteret.

Der er pr. april 2022 publiceret 1262 videnskabelige artikler, heriblandt 26 doktordisputatser og 92 ph.d.-afhandlinger, på baggrund af data fra Østerbroundersøgelsen. Omkring 20 ph.d.-studerende og et par hundrede andre forskere arbejder i øjeblikket med Østerbroundersøgelsens data.


Den sjette Østerbroundersøgelse

Alle tidligere deltagere, samt tidligere inviterede, modtager på et tidspunkt i løbet af 2023-2025 en invitation i e-boks til den sjette Østerbroundersøgelse. Invitationen indeholder blandt andet oplysning om, hvordan man bestiller tid til at deltage i forskningsprojektet.
Den sjette Østerbroundersøgelse blev godkendt af Videnskabsetisk Komite for Region Hovedstaden i december 2022, og vi begynder at undersøge forsøgsdetagere fra tirsdag den 21. marts 2023.
Det tager cirka to timer og 15 minutter at gennemgå Østerbroundersøgelsens forskellige elementer. Den samlede undersøgelse ligner i høj grad en almindelig helbredsundersøgelse, hvor man blandt andet skal igennem en grundig undersøgelse af hjertet (elektrokardiogram og ekko-kardiografi/ultralydsscanning), blodtryksmåling, lungefunktionsundersøgelse, måling af højde og vægt - samt en blodprøvetagning, hvor vi tager elleve prøver.
Blodprøvetagningen kræver et lille prik i albuebøjningen, som ikke er forbundet med nogen risiko. I sjældne tilfælde kan der opstå et blåt mærke, som forsvinder efter få dage. En mindre mængde blod vil blive gemt, så vi senere kan foretage analyser af bl.a. arvemateriale, da det kan være vigtigt at belyse, om det er levevaner eller arv, som betyder mest for opståen af sygdom.
Som noget nyt indeholder den sjette Østerbroundersøgelse en kognitiv test / hukommelsestest, der gennemføres elektronisk på en "tablet"-computer.
I forbindelse med invitationen til den sjette Østerbroundersøgelse udsender vi et elektronisk spørgeskema, som vi beder dig udfylde inden undersøgelsen. Spørgeskemaet drejer blandt andet om nuværende og tidligere sygdomme, motion, livsstil, familiære og sociale forhold, psykisk helbred og medicinforbrug. Skulle spørgeskemaet volde problemer, hjælper vi dig gerne, når du møder op til undersøgelsen. Det udfyldte spørgeskema vil desuden blive gennemgået sammen med dig​, af vores projektmedarbejder.
Den sjette Østerbroundersøgelse afvikles på Bispebjerg Hospital (se deltagerinformation).

______________________________________________________________________​___​

Deltagerinformation til dig, der har modtaget en invitation i e-Boks

Kære mulige deltager i den sjette Østerbroundersøgelse,

Tusind tak for at du har valgt at følge linket i din e-Boks-meddelse. Herunder finder du den fulde, skriftlige deltagerinformation, samt vores informationsvideo. Det er vigtigt, at du læser informationen grundigt og ser videoen, inden du tager stilling til, om du ønsker at deltage i forskningsprojektet.
Vi anbefaler, at du tager minimum 24 timers betænkningstid, inden du vender tilbage til e-Boks-meddelelsen for at booke undersøgelsestid og før du udfylder samtykkeerklæringer og besvarer spørgeskemaet.
Hvis du har brug for hjælp eller vejledning til at udfyde de digitale spørgeskemaer og samtykkeerklæringer, sidder vores projektmedarbejdere sidder klar på telefon 2334 0342 / 3816 3671. Der er mulighed for at arrangere, at du udfylder dokumenterne hos os på undersøgelsesdagen, sammen med en medarbejder, hvis der er behov for det.​ Du kan også få hjælp til at booke tid til undersøgelsen.

Klik venligst på linket herunder for at åbne deltagerinformationen som pdf-fil:

Deltagerinformation_QBUS6_21-07-2023.pdf

​Hvis du ønsker læse detaljerede oplysninger om Østerbroundersøgelsens håndtering af data og adgang til registre etc. i forbindelse med din deltagelse i den sjette undersøgelse, beder vi dig læse nedenstående dokument (GDPR):

Deltagerinformation_Oplysningspligt_GDPR_22-03-2023.pdf

Afspil informationsvideoen ved at klikke på den blå boks:

Varighed 13:56 min

​​

Redaktør