Om Østerbroundersøgelsen

Østerbroundersøgelsens historie

Østerbroundersøgelsen er en befolkningsundersøgelse af mere end 25.000 mænd og kvinder, 20 år og ældre. Undersøgelsen fokuserer primært på hjerte-kar-sygdomme, samt risikofaktorer for disse sygdomme.

Hovedformålet med Østerbroundersøgelsen er at følge udviklingen af hjerte-kar-sygdomme i befolkningen, og at sammenholde denne udvikling med kendte og nytilkomne risikofaktorer, såsom overvægt, mangel på motion, rygning, blodtryk mv.

Befolkningsgruppen er undersøgt fem gange, i henholdsvis 1976-78, 1981-83, 1991-94, 2001-03 og 2011-15.

Det specielle ved undersøgelsen er, at både mænd og kvinder er repræsentativt udvalgt, og at de fleste er fulgt i 45 år.

Vi planlægger at indkalde til en sjette undersøgelse, startende i slutningen af 2022 og løbende indtil udgangen af 2024. Samtlige nulevende, tidligere deltagere samt et tusind nye bliver inviteret.

Der er pr. april 2022 publiceret 1262 videnskabelige artikler, heriblandt 26 doktordisputatser og 92 ph.d.-afhandlinger, på baggrund af data fra Østerbroundersøgelsen. Omkring 20 ph.d.-studerende og et par hundrede andre forskere arbejder i øjeblikket med Østerbroundersøgelsens data.


Information til deltagere om den 6. Østerbroundersøgelse

Alle tidligere deltagere modtager på et tidspunkt i 2022-2024 en invitation i e-boks til den 6. Østerbroundersøgelse. Invitationen indeholder blandt andet oplysning om, hvordan man bestiller tid til helbredsundersøgelsen.

Vi håber på at kunne starte undersøgelserne i efteråret 2022.

Det tager cirka to timer at gennemgå Østerbroundersøgelsens forskellige elementer. Den samlede undersøgelse ligner i høj grad en almindelig helbredsundersøgelse, hvor man skal igennem en grundig undersøgelse af hjertet (elektrokardiogram og ekko-kardiografi/ultralydsscanning), scanning af halskar, blodtryksmåling, lungefunktionsundersøgelse, måling af højde og vægt - samt en blodprøvetagning, hvor vi tager tager syv prøver.

Blodprøvetagningen kræver et lille prik i albuebøjningen, som ikke er forbundet med nogen risiko. I sjældne tilfælde kan der opstå et blåt mærke, som forsvinder efter få dage. En mindre mængde blod vil blive gemt, så vi senere kan foretage analyser af bl.a. arvemateriale, da det kan være vigtigt at belyse, om det er levevaner eller arv, som betyder mest for opståen af sygdom.

Som noget nyt indeholder den 6. Østerbroundersøgelse en kognitiv test (demenstest) som gennemføres elektronisk på en "tablet"-computer.

I forbindelse med invitationen til den sjette Østerbroundersøgelse udsender vi et elektronisk spørgeskema, som vi beder dig udfylde inden undersøgelsen. Spørgeskemaet drejer blandt andet om nuværende og tidligere sygdomme, motion, livsstil, familiære og sociale forhold, psykisk helbred og medicinforbrug. Skulle spørgeskemaet volde problemer, hjælper vi dig gerne, når du møder op til undersøgelsen. Det udfyldte spørgeskema vil desuden blive gennemgået sammen med dig​, af vores projektmedarbejder.

Redaktør