Om Østerbroundersøgelsen

Østerbroundersøgelsens historie

Østerbroundersøgelsen er en befolkningsundersøgelse af mere end 25.000 mænd og kvinder, 20 år og ældre. Undersøgelsen fokuserer primært på hjerte-karsygdomme, samt risikofaktorer for disse sygdomme.

Hovedformålet med Østerbroundersøgelsen er at følge udviklingen af hjerte-karsygdomme i befolkningen, og at sammenholde denne udvikling med kendte og nytilkomne risikofaktorer, så som overvægt, mangel på motion, rygning, blodtryk mv. Befolkningsgruppen er undersøgt 5 gange i henholdsvis 1976-78, 1981-83, 1991-94, 2001-03 og 2011-15.

Det helt specielle ved undersøgelsen er, at både mænd og kvinder er repræsentativt udvalgt, og at de fleste er fulgt i 45 år. Der er pr. maj 2021 publiceret 1240 videnskabelige artikler. Heri er inkluderet 26 doktordisputatser og 92 Ph.D. afhandlinger. Omkring 20 Ph.D. studerende og et par hundrede andre forskere arbejder i øjeblikket med Østerbroundersøgelsens data.

Information til deltagere om helbredsundersøgelsen

Alle deltagere i Østerbroundersøgelsen vil på et tidspunkt modtage et brev med en invitation, hvor de vil blive bedt om at ringe for at aftale en dato. Østerbroundersøgelsens kontaktoplysninger ses under menuen kontakt. 

Når man møder til undersøgelsen på Frederiksberg Hospital skal man igennem 4 undersøgelsesrum (="stationer") med forskellige undersøgelser. Den samlede undersøgelse ligner i høj grad en almindelig helbredsundersøgelse, hvor man skal igennem en grundig undersøgelse af hjertet, elektrokardiogram og ekko-kardiografi (ultralydsscanning), scanning af halskar, blodtryk, lungefunktionsundersøgelse, højde og vægt, blodprøver (kolesterol, HDL-kolesterol ("det gode kolesterol"), blodsukker, hæmoglobin (blodprocent), lever- og nyretal). Blodprøvetagningen kræver et lille prik i albuebøjningen, og er ikke forbundet med nogen risiko, men i sjældne tilfælde kan der opstå et blåt mærke, som forsvinder efter få dage. En mindre mængde blod vil blive gemt, så vi senere kan foretage analyser, bl.a. af arvemateriale, da det kan være vigtigt at belyse om det er levevaner eller arv, som betyder mest for opståen af sygdom.

I brevet vedlægges et spørgeskema, som vi beder dig om at udfylde inden undersøgelsen. Spørgeskemaet drejer sig om nuværende og tidligere sygdomme, foruden livsstil, familiære og sociale forhold, psykisk helbred, medicinforbrug m.v. Skulle spørgeskemaet volde problemer hjælper vi dig gerne, når du kommer til undersøgelsen. Det udfyldte spørgeskema vil desuden blive gennemgået sammen med dig, af en sundhedsfaglig medarbejder.​Redaktør