Om afdelingen

​​Økonomiafdelingen er opdelt i 3 kontorer:

 • Økonomi- og ​planlægningskontoret
 • Regnskabskontoret 
 • ​Indkøbskontoret 
Hovedopgaven er at varetage den overordnede økonomistyring, herunder planlægning, budgetlægning, bogføring og regnskabsaflæggelse. 

Øvrige væsentlige opgaver er bl.a. LIS - drift og udvikling af ledelsesinformat​ion, fondsadministration,  økonomisystem, lønbudget-system, afregning af ydelser til fremmede regioner, kasse-funktion og huslejeadministration. 

Afdelingen varetage​r endvidere opfølgning på præstationsbudget, og herunder opgaver vedr. eSundhed og DRG-system.

Økonomiafdelingens målsætning

Bispebjerg Hospitals økonomistyring er baseret på, at opfyldelse af hospitalets virksomhedsgrundlag bedst sikres inden for stabile økonomiske rammer, hvor budgetoverholdelse og fortsat produktivitetsstigning er nødvendige elementer.

​Økonomiafdelingens overordnede mål er derfor at tilvejebringe grundlaget for en sikker og gennemskuelig økonomistyring på alle niveauer i organisationen. Dette sikres bl.a. gennem:  

 • udarbejdelse af realistiske og gennemskuelige budgetter
 • tidstro og gennemskuelig budgetopfølgning mhp overholdelse af budgetterne
 • tidssvarende og relevante styringsværktøjer inden for såvel økonomi- som aktivitetsstyring
 • udarbejdelse af korrekte, gennemskuelige og informative regnskaber, der opfylder gældende lovgivning
 • sikring af korrekt og rettidig information og afregning til eksterne samarbejdspartnere
 • præcise og opdaterede regnskabstal mhp. at sikre overblik over hospitalets økonomiske situation samt mhp. udarbejdelse af troværdige og brugbare budgetter
 • fokus på sammenhængen mellem økonomi og aktivitet med særligt fokus på udviklingen i DRG-aktiviteten og udviklingen i hospitalets indtægtsgrundlag
 • afdelingen skal fremstå serviceminded med gode, stabile, hjælpsomme og veluddannede medarbejdere
 • for at opnå afdelingens mål skal der sikres gode arbejdsforhold i et udviklende arbejdsmiljø, hvor kreativitet og initiativ vægtes højt.​​​​​
Redaktør