Velkommen til Medicinsk Afdeling

   ​​
I Medicinsk Afdeling behandler vi patienter med medicinske sygdomme. Afdelingen består af et sengeafsnit, et ambulatorium, et medicinsk modtageafsnit og en akutklinik.

  • Medicinsk Modtageafsnit C50, som varetager indlæggelse, observation, undersøgelser og igangsætter behandling. 
  • Afsnit C10, som primært behandler for sygdomme i maven, tarmen, lungerne, blodet samt uafklarede sygdomme. 
  • ​Medicinsk ambulatorium Camb, som undersøger og behandler for medicinske sygdomme. ​
​Vi modtager patienter, der henvises fra egen læge, anden afdeling eller andet hospital.