​​​

Om klinikkerne

Frederiksberg Hospital står for den reumatologiske funktion i "Område Byen", som består af de københavnske bydele Vanløse, Ryvang Øst, Christianshavn, Indre Nørrebro, Frederiksberg Kommune, Bispebjerg, Brø​nshøj-Husum, Indre By og Østerbro. 

Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdommes udefunktion på Frederiksberg Hospital består af Klinik for Led- og Bindevævssygdomme, Klinik for Rygsygdomme og Klinik for Kroniske Muskelsmerter (KFKM).

Klinik for Led- og Bindevævssygdomme og Klinik for Rygsygdomme undersøger, diagnosticerer, observerer, behandler og genoptræner patienter med reumatologi (sygdomme i bevægeapparatet).​​