​​​

Om afsnittet

Frederiksberg Hospital står for den reumatologiske funktion i "Område Byen", som består af de københavnske bydele Vanløse, Ryvang Øst, Christianshavn, Indre Nørrebro, Frederiksberg Kommune, Bispebjerg, Brø​nshøj-Husum, Indre By og Østerbro. 

Reumatologisk Afsnit består af et ambulatorium og Klinik for kroniske muskelsmerter (KFKM).

Reumatologisk Afsnit undersøger, diagnosticerer, observerer, behandler og genoptræner patienter med reumatologi (sygdomme i bevægeapparatet).​​