Sengeafsnit Q31 Bispebjerg

Afdelingens optageområde er Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Nørrebro, Østerbro og Indre By samt Frederiksberg og Vanløse.

​Geriatrisk sengeafsnit Q31 har 30 senge, og den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 8 dage. 

Der arbejdes tværfagligt i afdelingen (læge, plejepersonale, fysioterapeut, ergoterapeut) samt tværsektorielt (hjemmeplejen, praktiserende læger og sagsbehandlere).

Afdelingens værdigrundlag er ”At respektere patienten, som et selvstændigt, ligeværdigt, socialt og kulturelt individ, med grundlæggende vilje og ønske om at tage vare på sig selv.”

Redaktør