Byens hospital

​Bispebjerg Hospital har i Region Hovedstadens hospitalsplan status som akuthospital for planlægningsområdet Byen. Samtidig varetager hospitalet en række specialfunktioner for en endnu større befolkning og står for den fælles akutmodtagelse i Byen.

​​​​​​​​​​​​​

​​

Siden 1. januar 2012 er hospitalsdirektionerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital sammenlagt, og de to hospitaler blev dermed organisatorisk fusioneret, men fortsat med aktiviteter fordelt på de to matrikler. Når det nye hospital på Bispebjerg Bakke står klar, skal aktiviteten samles på Bispebjerg Bakke. 

Bispebjerg Hospital er et akuthospital for planlægningsområdet Byen. Planlægningsområdet omfatter de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, Nørrebro, Vanløse, Østerbro og Frederiksberg Kommune. Der vil i 2020 bo ca. 483.000 borgere i optageområdet.

Hospitalet varetager såvel de akutte som de elektive funktioner for planlægningsområdet Byen inden for kirurgi, ortopædkirurgi og funktionerne på det medicinske område. Herudover varetager hospitalet udredning af patienter med lungekræft for planlægningsområderne Syd og Byen og i samarbejde med Rigshospitalet varetages den neurologiske aktivitet for patienter i planlægningsområdet Byen og Syd.

Hospitalet er desuden kendetegnet ved en stor dermatologisk-venerologisk afdeling, ligesom regionens forebyggelse og udredning af patienter med arbejds- og miljøbetingede lidelser er samlet på Bispebjerg.
Endelig varetager hospitalet den klinisk farmakologiske funktion for hele regionen og den landsdækkende giftinformation med rådgivning om behandling af ikke-medikamentelle forgiftninger. 

Nybyggeri

Hospitalet får i løbet af nogle år brug for mere plads for at kunne leve op til hospitalsplanen og sikre bedre fysiske rammer for de indlagte patienter, som fx ensengsstuer med eget bad og toilet. Der bygges et nyt hospital på det nuværende Bispebjerg Hospitals matrikel, og Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital fusioneres til et nyt hospital. Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, skal også samles på matriklen. Frederiksberg Hospital sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der skal rumme Psykiatrisk Center Frederiksberg.​

Redaktør