Ultralydsundersøgelse af thyreoidea

​​

​Indikation

Benyttes til at undersøge strukturen af vævet i glandula thyreoidea. Der kan skelnes mellem solide og cystiske processer samt mellem diffuse og multinodøse forandringer. Anvendes ofte som supplement til thyreoideaskintigrafi

Princip

Fra lydhovedet (transduceren) udsendes højfrekvente lydbølger. De tilbagesendte ekkoer registreres i transduceren og præsenteres som et todimensionalt billede i gråtoner.

Praktisk udførelse

Kirtlen gennemses i længde og tværsnit. For at bedre kontakten mellem hud og transducer benyttes gel.

Forberedelse af patient

Ingen. 

Varighed

Undersøgelsen varer samlet ca. 10 min. 

Tolkning

Thyreoideavævets struktur vurderes. I tilfælde af struma kan der skelnes mellem homogen (diffus struma) eller heterogen (multinodøs struma) struktur. Ved solitære processer vurderes karakteren af disse (cystisk/solid, velafgrænset). I tilfælde hvor der tillige er udført thyreoideaskintigrafi​ sammenholdes fund fra de to undersøgelser.


Redaktør